เกี่ยวกับเรา

ทัวร์โรงงาน

อุปกรณ์ทดสอบความแม่นยำสูง

Combustion test box

กล่องทดสอบการเผาไหม้

Comprehensive Strength Test Bench

ม้านั่งทดสอบความแข็งแรงที่ครอบคลุม

Creep wear tester

เครื่องทดสอบการสึกหรอของ Creep

Electronic Analysis Scale

เครื่องชั่งวิเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์

Foam resilience tester

เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของโฟม

Load Durability Testing Machine

โหลดเครื่องทดสอบความทนทาน

Melting depth microscope

กล้องจุลทรรศน์ความลึกละลาย

Metallographic cutting machine

เครื่องตัดโลหะ

Metallographic inlaying machine

เครื่องฝังโลหะ

Metallographic polishing machine

เครื่องขัดโลหะ

Salt spray tester

เครื่องทดสอบสเปรย์เกลือ

shock absorber fatigue test bench

ม้านั่งทดสอบความล้าของโช้คอัพ

SIP tester

เครื่องทดสอบ SIP

Universal Material Experiment Tester

เครื่องทดสอบการทดสอบวัสดุสากล

กิจกรรมของเรา

นิทรรศการของเรา